Opći uslovi poslovanja E2 Partner GmbH.

§1 Primjenjivost na preduzetnike i definicije pojmova

(1) Sljedeći opći uvjeti primjenjuju se na sve isporuke između nas i potrošača u verziji koja je važeća u trenutku narudžbe.

Potrošač je svako fizičko lice koje ulazi u pravni posao u svrhe koje uglavnom nisu ni komercijalne ni samozaposlene (§ 13 BGB).

§2 Sastavljanje ugovora, čuvanje teksta ugovora

(1) Za narudžbe putem naše internet trgovine https://www.maksuzija.at primjenjuju se sljedeći propisi o zaključivanju ugovora.

(2) U slučaju zaključenja ugovora, ugovor se zaključuje sa:

E2 Partner GmbH
Edin Islamovic
Ottakringer Straße 61
A-1160 Wien

Registarski broj kompanije: FN287665m
Sud za registar firmi: Privredni sud Beč (Handelsgericht Wien)

(3) Prezentacija robe u našoj online trgovini ne predstavlja pravno obavezujuću ugovornu ponudu s naše strane, već je samo neobavezujući poziv potrošaču da naruči robu. Naručivanjem željene robe potrošač daje obavezujuću ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora.

(4) Kada primi narudžbu u našoj internet trgovini, primjenjuju se sljedeći propisi: Potrošač podnosi obavezujuću ugovornu ponudu tako što uspješno prođe kroz proceduru narudžbe koja se nalazi u našoj online trgovini. Narudžba se vrši u sljedećim koracima:

1) Izbor željene robe

2) Potvrdite klikom na dugme “Dodaj u korpu”.

3) Provjera informacija u korpi za kupovinu

4) Pritiskom na dugme “Nastavi na naplatu”

5) Registracija u online prodavnici nakon registracije i unosa podataka o registraciji (e-mail adresa i lozinka).

6) Ponovite provjeru ili ispravku odgovarajućih unesenih podataka.

7) Obavezujuća otprema narudžbe klikom na dugme “naruči sa troškovima” ili “kupi”

Prije obvezujuće predaje narudžbe, potrošač se može vratiti na web stranicu na kojoj su zabilježeni podaci o kupcu i ispraviti ili ispraviti greške u unosu pritiskom na dugme „Nazad” u internet pretraživaču koji koristi nakon provjere svojih podataka. Zatvaranje internet pretraživača otkazati proces naručivanja. Potvrđujemo prijem narudžbe odmah automatski generiranom e-poštom (“potvrda narudžbe”). Ovim prihvatamo vašu ponudu.

(5)

Pohranjivanje teksta ugovora prilikom naručivanja putem naše online trgovine: Tekst ugovora spremamo i šaljemo vam podatke o narudžbi i naše opće uvjete putem e-pošte. Opće uvjete poslovanja također možete pogledati u bilo koje vrijeme na https://maksuzija.at/agb/.

Svoje prethodne narudžbe možete pogledati u našem korisničkom području pod Moj račun -> Narudžbe.

§3 Cijene, troškovi dostave, plaćanje, rok

(1) Navedene cijene uključuju zakonski porez na promet i ostale komponente cijene. Osim toga, postoje svi troškovi dostave.

(2) Potrošač ima mogućnost plaćanja putem PayPal-a, kreditne kartice (Visa, Mastercard, American Express) i SOFORT transfera.

§4 Isporuka

(1) Osim ako nismo jasno naveli drugačije u opisu proizvoda, svi artikli koje nudimo su spremni za trenutnu dostavu. Isporuka se vrši najkasnije u roku od 5 radnih dana. U slučaju plaćanja unaprijed, rok za isporuku počinje narednog dana nakon naloga za plaćanje banci komisioniranoj transferom, a za sve ostale načine plaćanja narednog dana nakon zaključenja ugovora. Ako kraj roka pada u subotu, nedjelju ili državni praznik u mjestu isporuke, rok prestaje sljedećeg radnog dana.

(2) Rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja prodatog artikla prelazi na kupca tek kada se predmet preda kupcu.

§5 Zadržavanje vlasništva

Zadržavamo vlasništvo nad robom dok se kupoprodajna cijena ne plati u cijelosti.

§6 Pravo na opoziv kupca kao potrošača:

Pravo na opoziv

Potrošači imaju pravo na opoziv prema sljedećim odredbama, pri čemu je potrošač svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao u svrhe koje pretežno nisu komercijalne niti samostalne djelatnosti.

Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Rok za opoziv je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prevoznik, preuzeli robu.

Da biste iskoristili svoje pravo na opoziv, morate nas kontaktirati

E2 Partner GmbH
Edin Islamovic
Ottakringer Straße 61
A-1160 Wien
E-Mail info@maksuzija.at

putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom ili e-mailom) o vašoj odluci da odustajete od ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi primjer obrasca za opoziv, ali to nije obavezno.

Posljedice opoziva

Ako poništite ovaj ugovor, isplatili smo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije standardne isporuke koju nudimo imati), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavještenje o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u prvobitnoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu.

Možemo odbiti otplatu dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, što god je ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu vratite prije isteka roka od četrnaest dana.

Vi snosite direktne troškove vraćanja robe.

Pravo na opoziv se ne odnosi na sljedeće ugovore:

  • Ugovori o isporuci robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju odlučujuća individualna selekcija ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača.
  • Ugovori o nabavci robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe brzo istekao.
  • Ugovori o isporuci zapečaćene robe koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije prikladna za vraćanje ako je nakon isporuke npr. skinut pečat ili otvorena boca.
  • Ugovori o isporuci alkoholnih pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju ugovora, a koja se mogu isporučiti najkasnije 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija trenutna vrijednost zavisi od fluktuacija na tržištu preko kojih preduzetnik nema uticaj.

Kraj opoziva

§7 Obrazac za opoziv

Primjer obrasca za opoziv

(Ako želite da raskinete ugovor, popunite ovaj obrazac i pošaljite ga nazad.)

Na:
E2 Partner GmbH
Edin Islamovic
Ottakringer Straße 61
A-1160 Wien
E-Mail info@maksuzija.at
Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji smo zaključili (*) za kupovinu sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)_____________________
Naručeno (*)/ primljeno u (*)__________________
Ime potrošača__________________
Adresa potrošača__________________
Potpis potrošača (samo ako je obavijest na papiru)__________________ Datum__________________

(*) Precrtajte ono što nije primjenjivo.

§8 Garancija

Primjenjuju se zakonski propisi o garanciji.

§9 Ugovorni jezik

Kao ugovorni jezik bit će dostupan isključivo njemački.

Status Opštih uslova Maj 2022

Besplatni uslovi i odredbe koje kreira agb.de