§6 Pravo potrošača na opoziv:

Pravo na opoziv

Potrošači imaju pravo na opoziv prema sljedećim odredbama, pri čemu je potrošač svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao u svrhe koje pretežno nisu komercijalne niti samostalne djelatnosti.

Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prevoznik, preuzeli robu.

Da biste iskoristili svoje pravo na opoziv, morate nas obavijestiti

E2 Partner GmbH
Edin Islamovic
Ottakringer Straße 61
A-1160 Wien
E-Mail: info@maksuzija.at

putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom ili e-mailom) o vašoj odluci da odustajete od svog ugovora. Za to možete koristiti priloženi primjer obrasca za opoziv, ali to nije obavezno.

Posljedice opoziva

Ako poništite ovaj ugovor, isplatili smo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije standardne isporuke koju nudimo), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavještenje o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u prvobitnoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu.

Možemo odbiti otplatu dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, što god je ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu vratite prije isteka roka od četrnaest dana.

Vi snosite direktne troškove vraćanja robe.

Pravo na opoziv se ne odnosi na sljedeće ugovore:

  • Ugovori o isporuci robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju odlučujuća individualna selekcija ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača.
    Ugovori o nabavci robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe brzo istekao.
  • Ugovori o isporuci zapečaćene robe koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije prikladna za vraćanje ako je nakon isporuke npr. skinut pečat ili otvorena boca.
  • Ugovori o isporuci alkoholnih pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju ugovora, a koja se mogu isporučiti najkasnije 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija trenutna vrijednost zavisi od fluktuacija na tržištu preko kojih preduzetnik nema uticaj.

Kraj opoziva

§7 Obrazac za opoziv

Primjer obrasca za opoziv

(Ako želite da raskinete ugovor, popunite ovaj obrazac i pošaljite ga nazad.)

Za :
E2 Partner GmbH
Edin Islamovic
Ottakringer Straße 61
A-1160 Wien
E-Mail: info@maksuzija.at
 
Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji smo zaključili (*) za kupovinu sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)_____________________________________________________
Naručeno (*)/primljeno  (*)__________________
Ime potrošača_____________________________________________________
Adresa potrošača_____________________________________________________
Potpis potrošača (samo ako je obavijest na papiru)__________________ Datum__________________

(*) Precrtajte ono što nije primjenjivo.